Thursday, February 2, 2012

Latihan 5Setiap butiran di bawah ini mengandungi dua ayat tunggal.  Sambungkan ayat-ayat itu dengan kata penghubung yang sesuai supaya menjadi satu ayat yang betul.  Tuliskan jawapan kamu itu di ruangan yang disediakan.

1     John suka main bola sepak.  Gopal suka main bola sepak.

       __________________________________________________________

       __________________________________________________________

2     Hasnah menangis.  Wang perbelanjaannya telah hilang.

       __________________________________________________________

       __________________________________________________________

3     Loceng telah berbunyi.  Ramai murid masih makan.

       __________________________________________________________

       __________________________________________________________
4     Ikan itu masih hidup.  Ikan itu sudah mati.

       __________________________________________________________

       __________________________________________________________

5     Saya akan pergi ke rumah awak.  Saya ada masa lapang.

       __________________________________________________________

       __________________________________________________________

No comments:

Post a Comment