Thursday, February 2, 2012

Tatabahasa(Latihan 2)

Bahagian A: (5 markah)
Beri perkataan seerti atau seiras bagi perkataan yang bergaris bawah dalam tiap-tiap butiran berikut. Pilih jawapan yang betul.

1.Sultan Mahmud sedang beradu dengan lenanya. 
(a)makan
(b)duduk
(c)membaca
(d)tidur

2.Almari usang itu diselaputi habuk. 
(a)pasir
(b)kotor
(c)debu
(d)asap

3.Rumah bururk itu hampir roboh
(a)jatuh
(b)condong
(c)rebah
(d)senget

4.Cik Munah pergi ke bandar dengan menaiki kereta. 
(a)desa
(b)kota
(c)dusun
(d)kebun

5.Adik tersentak apabila terdengar guruh di langit. 
(a)kilat
(b)awan
(c)ribut
(d)guntur

No comments:

Post a Comment